Re-integratie tweede spoor

Geconfronteerd worden met langdurige of blijvende gezondheidsproblemen en/of beperkingen is een zeer ingrijpend proces. Vooral wanneer re-integratie in uw huidige functie niet gaat lukken. In dat geval word je geconfronteerd met re-integratie 2e spoor. Met de inzet van onze Return To Work coördinatoren wordt jouw succesvolle plaatsing een feit!!

Re-integratie 2e spoor

Wellicht hoop je samen met je werkgever op een snelle en succesvolle terugkeer naar het arbeidsproces. Maar dit is helaas niet altijd mogelijk. Dat maakt, naast alle zorgen die er al zijn, ook de (financiële) toekomst onzeker. De Wet Verbetering Poortwachter en het UWV stellen strenge eisen aan de inspanningen die werknemer en werkgever gezamenlijk moeten doen.

De aanpak van BarkRe-integratie 2e spoor

Bark Consult ondersteunt je hierbij graag en kent de aangescherpte eisen en wettelijke kaders als geen ander. Tijdens een intakegesprek met één van onze RTW (Return To Work) coördinatoren wordt antwoord gezocht op de volgende 3 vragen:

  1. Waar liggen jouw kansen op de arbeidsmarkt?
  2. Welke belemmeringen bestaan er en hoe kunnen we daar rekening mee houden?
  3. Hoe ziet het RTW succesplan, dat de meeste kansen op succes biedt conform wetgeving en toetsing UWV, er voor jou uit?

Aan de hand van de resultaten van dit intakegesprek volgt er een afstemmingsgesprek met  de werkgever. De bevindingen vormen het uitgangspunt voor de  vervolgkeuze van de werkgever. Tijdens het afstemmingsgesprek zorgen we ervoor dat het te kiezen re-integratie succesplan door alle betrokken partijen wordt gedragen.
De werkgever bepaalt, na ons advies en in overleg, of er akkoord voor de voorgestelde aanpak gegeven wordt of dat er nog wijzigingen plaatsvinden. De werkgever blijft immers altijd eindverantwoordelijk. Download hier meer informatie

Als je vragen hebt of de hulp van Bark wil inschakelen, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Bewaren