Info en aanmelding! Gratis Verzuim- en re-integratieconsult Profiteer van onze kennis!

Re-integratie tweede spoor

Langdurig verzuim door arbeidsbeperkingen van uw werknemer is voor u een kostbare kwestie. Wanneer blijkt dat re-integratie binnen uw onderneming niet meer mogelijk is (eerste spoor), dan treedt re-integratie tweede spoor in werking.

De Wet Verbetering Poortwachter

De “Wet Verbetering Poortwachter” eist van u beiden optimale inspanning met als resultaat een snelle terugkeer van uw arbeidsgehandicapte werknemer in het arbeidsproces. Lukt dit niet binnen uw onderneming, dan bent u eindverantwoordelijk voor de inzet van re-integratie tweede spoor.

Wanneer het UWV de inspanning onvoldoende acht volgt een financiële sanctie,  voor u, uw werknemer of voor u beiden. Om dit te voorkomen heeft Bark het “RTW (Return To Work) succesplan” ontwikkeld.

Van Werk naar Werk met ons RTW (Return To Work) succesplan op maat!

Re-integratie tweede spoor vraagt altijd om een individuele deskundige aanpak, vanwege verscheidenheid van mens en aandoening. Daarom voeren onze RTW coördinatoren (casemanagers of arbeidsdeskundigen) de intake met uw werknemer uit.Re-integratie tweede spoor

Antwoord wordt gezocht op de volgende 3 vragen:

  • Waar liggen de kansen van deze werknemer op de arbeidsmarkt?
  • Welke belemmeringen zijn er geconstateerd en hoe kunnen we daar rekening mee houden?
  • Hoe ziet het RTW succesplan er uit, die de meeste kans op plaatsing biedt en de UWV toets doorstaat?

Na instemming van de werknemer wordt het RTW succesplan met u besproken. U bepaalt of u hiermee instemt of wijzigingen wilt aanbrengen. U blijft als werkgever immers altijd eindverantwoordelijk en houdt zo de regie in eigen hand.

Tarieven re-integratie tweede spoor

Een stevige onderlegger voor uw dossier:
Intake en het RTW succesplan = € 585,00 (excl. btw).

Wilt u eerst een dossieronderzoek? Dit doen wij voor  € 350,00 (excl. btw).

Het tarief voor de uitvoering van een RTW succesplan hangt af van de leeftijd, opleiding en ervaring, de mate van arbeidsongeschiktheid en de motivatie van de werknemer.  Een traject van € 1.600,00is al mogelijk.

NB:  Indien wij uw werknemer binnen de uitvoeringstijd plaatsen, dan restitueren wij 50% van de nog niet gebruikte uren.

Wilt u meer weten of heeft u vragen over re-integratie tweede spoor?

Neem gerust eens contact met ons op. Vraag onze brochure aan of maak direct een afspraak. Wij vertellen u graag hoe snel wij uw langdurig zieke werknemer weer aan passend werk kunnen helpen.

Neem contact op

Bewaren

Bewaren