Info en aanmelding! Gratis Verzuim- en re-integratieconsult Profiteer van onze kennis!

Loopbaancheck en mobiliteitscheck

Een toekomstbestendige en succesvolle organisatie begint bij het inspelen op ontwikkelingen. Met onze Loopbaancheck brengen wij voor u in kaart of uw medewerkers voldoende toegerust zijn om deze ontwikkelingen samen met u door te maken.

Kent uw organisatie ook transitie- en mobiliteitsvraagstukken? Zijn er strategische ontwikkelingen die zich binnen uw organisatie  aandienen waarop een aanpak vereist is? Vraagt u zich af of uw werknemer wel voldoende toekomst proof is? En zou u dat wel graag willen? Dan is onze Loopbaancheck zeker een aanrader.

Herkent u onderstaande vragen?

 • Wie kan en wil zich verder ontwikkelen?
 • Welke talenten en competenties bezitten mijn werknemers?
 • Wat is de mate van ontwikkelbaarheid van mijn werknemers en de individuele talenten?
 • Welke (aanvullende) opleidingsmogelijkheden zijn er nodig?
 • Hoe speel ik in op de veranderende markt?
 • Welke mogelijkheden biedt de huidige arbeidsmarkt?Loopbaancheck

De Loopbaancheck

Een uitstekend middel om de loopbaankoers aan te scherpen of te bepalen

Afhankelijk van de doelstelling en het beschikbare budget voor de Loopbaancheck kan Bark Consult hiervoor diverse testmethoden inzetten:

 • Talenten Motivatie Analyse (TMA) is een NIP-erkende test. Deze analyse verschaft een helder inzicht  in wie uw werknemer is, welke talenten/competenties hij/zij bezit, in welke mate deze ontwikkelbaar zijn, in welke werkomgeving hij/zij het beste gedijt en wat de ontwikkelrichting is.
 • Beroepssectoren Activiteiten Interesse Analyse. Deze test brengt de bij uw werknemer passende beroepssectoren en een aantal voorbeeldfuncties in kaart.
 • IJkpuntentest (Bark). Deze brengt de persoonlijke voorkeuren (drijfveren), aanleg, normen en waarden naar voren, zoals: in welke mate is er behoefte aan uitdaging, zekerheid, instructies, leidinggeven, vrijheid van handelen, is hij/zij specialistisch of generalistisch aangelegd, in hoeverre is sprake van ondernemersbloed en in welke mate is uw werknemer een dienstverlener?
 • De persoonstypetest. De testuitslag biedt een beeld hoe uw werknemer overkomt op anderen, welk type domineert, wat de persoonlijke kernkwaliteiten en valkuilen zijn.
 • Beroepskeuzetest. Op basis van 5 verschillende testvormen worden (uit circa 3500 beroepen) beroepen geselecteerd die het meest aansluiten bij de voorkeur en kwaliteiten van uw werknemer.

De verdiepingsslag wordt vervolgens gemaakt door de testresultaten van de loopbaancheck na te bespreken.

Bark Consult helpt met een Loopbaancheck

Nieuwsgierig hoe Bark Consult u hiermee kan helpen?
Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of maak een afspraak voor een adviesgesprek.

Tarief, vanaf      € 545,-
Tarief complete beroepskeuze onderzoek     € 825,-