Info en aanmelding! Gratis Verzuim- en re-integratieconsult Profiteer van onze kennis!

Arbeidsongeschiktheid onderwijs

Voorkom onnodige stress bij voortijdige uitval van uw docenten. En vermijd daarmee hoge kosten voor u als werkgever!

Voortijdige uitval bij onderwijsinstellingen

Het aantal gevallen van voortijdige uitval bij onderwijsinstellingen stijgt de laatste tijd sterk. Dit kan zijn wegens arbeidsongeschiktheid of door vroegtijdig vertrek wegens functieongeschiktheid. Een leven lang doceren lijkt steeds minder leerkrachten/docenten gegund. Zeker nu, naast grotere klassen en/of rugzak leerlingen, ook de AOW leeftijd wordt verhoogd.

Voor de docent brengt voortijdige uitval veel stress met zich mee omdat hij/zij onzeker is over de toekomstmogelijkheden.

Voor de organisatie brengt voortijdige uitval een hoge kostenpost met zich mee, zeker wanneer sprake is van eigen risicoschap.

Voortijdige uitval bij onderwijsinstellingen

Bark helpt u voortijdige uitval te voorkomen

Vanuit het netwerk van Bark zien wij wat voortijdige uitval met een docent doet. Het heeft niet alleen een grote impact op de persoon zelf, maar ook op de onderwijsinstelling. Bark Consult is betrokken bij deze doelgroep.

Daarom hebben wij ons gespecialiseerd in het adequaat inspelen op voortijdige uitval of vertrek bij onderwijsinstellingen.

Bark Consult voert regelmatig re-integratie, 3e spoor en outplacementopdrachten uit voor onderwijsinstellingen. Speciaal voor het onderwijs hebben wij een groot aantal beroepen geselecteerd die voor uitgevallen docenten geschikt kunnen worden geacht.

Daarnaast heeft Bark Consult een effectieve aanpak ontwikkeld gericht op een passende externe plaatsing.

Bent u geïnteresseerd? Wij komen graag vrijblijvend bij u langs om dit nader toe te lichten. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren