Info en aanmelding! Gratis Verzuim- en re-integratieconsult Profiteer van onze kennis!

Testen en Instrumenten

 

Carrièresleutel

carrieresleutel-test

Carrièresleutel 2.0

De carrière sleutel is gebaseerd op de theorie van Dr. John Holland. Zijn gedachtegoed ligt aan de basis van vele beroepskeuzetests die wereldwijd worden gebruikt.

Holland heeft een theorie ontworpen waarin hij zes verschillende persoonlijkheidskenmerken onderscheidt: het zogenaamde RIASEC of RIASOC-model. Realistisch, intellectueel, artistiek, sociaal, ondernemend en conventioneel.

 

Een van de centrale hypotheses van Holland is dat mensen studie-, sociale- en werkomgevingen selecteren waarin ze hun voorkeuren het beste kunnen realiseren. Hieraan kunnen vervolgens beroepsvelden en voorbeeldberoepen gekoppeld worden.

Een van de centrale hypotheses van Holland is dat mensen studie-, sociale- en werkomgevingen selecteren waarin ze hun voorkeuren het beste kunnen realiseren. Hieraan kunnen vervolgens beroepsvelden en voorbeeldberoepen gekoppeld worden.

 

Loopbaan en carrière

ijkpunten-test

IJkpunten test

IJkpunten zijn een combinatie van drijfveren, behoeften en waarden. Deze test meet uw zelfbeeld op het vlak van motieven/behoeftes, capaciteiten, vaardigheden en persoonlijke waarden.

Doel: Inzichtelijk maken waar u wel en niet goed in bent en waar u wel en niet geschikt voor bent.

Zo kunt u aflezen of u een dienstverlenende persoon bent, of u geschikt bent voor het zelfstandig ondernemerschap, of u aanleg hebt om leiding te geven, of u liever alle ruimte wilt hebben of precies wil weten wat er van u verwacht wordt, of u zich snel verveelt en dus behoefte heeft aan uitdaging of juist niet, maar behoefte heeft aan veiligheid en een minder hectische werkomgeving.

 

Gedrag en persoonlijkheid

enneagram-persoonstypen-test

Enneagram persoonstypen

Deze persoonstypen test is gebaseerd op het enneagram en is een model waarmee de persoonlijkheid op het vlak van bewuste en onbewuste keuzes kan worden gemeten.

Het enneagram gaat ervan uit dat sprake is van 9 verschillende persoonstypen, waarbij ieder persoonstype zijn eigen kenmerken, kernkwaliteiten en mogelijke valkuilen kent. Elk mens herkent de negen modellen meestal wel in zijn eigen leven, maar er is er bij de meesten wel één die dominant is. Het dominante model verklaart waarom wij ons op een bepaalde manier gedragen of een bepaalde kijk op de wereld hebben.

Het rapport geeft antwoord op de dominante waarde(n) van uw persoon.