Subsidie van het UWV?


Er is een grote groep werknemers die moeilijk aan werk kan komen, zoals 50-plussers of werknemers met een ‘rugzakje’ of handicap. Voor het UWV een doorn in het oog, met name omdat deze groepen vaak juist mooie kwaliteiten bezitten. Zij zijn veelal meer gemotiveerd dan de gemiddelde werknemer en/of hebben ruime (werk- en levens)ervaring. Om de drempel voor werkgevers te verlagen zodat zij mensen uit dergelijke groepen een kans bieden, kan aanspraak gemaakt worden op subsidie van het UWV.

Participatiewet en Banenafspraak

De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Daarmee is er dus één regeling voor wie kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft.

De wet Banenafspraak is een onderdeel van de Participatiewet. Het doel van de banenafspraak is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen. Onder de banenafspraak vallen bijvoorbeeld mensen die onder de Participatiewet vallen, Wajongers die kunnen werken en mensen met een WSW-indicatie.

Voorbeelden van subsidieregelingen

Jobcoach

Voor een Wajonger die extra ondersteuning nodig heeft kun je als werkgever soms een gratis jobcoach aanvragen. De jobcoach, door het UWV extern ingehuurd, komt dan regelmatig langs om de Wajonger te begeleiden. Zo stelt de jobcoach bijvoorbeeld een inwerkprogramma op of leert nieuwe vaardigheden aan de Wajonger. HR of directe collega’s worden hierdoor ontlast. Deze begeleiding kan maximaal 3 jaar duren.

Proefplaatsing

Het kan zijn dat je twijfelt of een kandidaat het werk wel aan zal kunnen. Heeft deze kandidaat een uitkering? Dan kun je het UWV vragen om een proefplaatsing. De periode van de proefplaatsing is gelijk aan de gewone proeftijd en biedt de gelegenheid te ‘testen’ of de kandidaat het werk aan kan. Tijdens de proefplaatsing behoudt de kandidaat zijn/haar uitkering en hoeft de werkgever geen loon te betalen. Daar tegenover staat wel dat het UWV verwacht dat de kandidaat na proefplaatsing in ieder geval 6 maanden in dienst kan blijven.

Subsidie van het UWV

Scholingsvoucher

Voor een 50-plusser die vanuit de WW in dienst komt, kan een werkgever subsidie van het UWV aanvragen voor scholing: de zogenaamde scholingsvoucher. De voucher, van maximaal € 1.000, kan gebruikt worden voor alle kosten die bij de opleiding horen. Het gaat dan om opleidingen van maximaal 1 jaar.

Aanpassingen in het bedrijf

Soms moeten er aanpassingen in het bedrijf gedaan worden om een zieke of gehandicapte werknemer aan te kunnen nemen. Denk aan zaken als een aangepast bureau of misschien zelfs een lift. Voor dit soort voorzieningen kan subsidie van het UWV aangevraagd worden. Maar dan moet deze werknemer wel voor minimaal 6 maanden in dienst genomen worden.

Premiekorting

Wanneer je als werkgever iemand aanneemt die onder de banenafspraak valt, dan kan het zijn dat je recht hebt op premiekorting. Het gaat dan om een premiekorting op de premies werknemersverzekeringen van maximaal € 2.000 per jaar bij een werkweek van 36 uur. Deze korting kan maximaal 3 jaar duren.

Kan ik als werkgever subsidie van het UWV krijgen?

Bovenstaande regelingen zijn slechts een greep uit de beschikbare regelingen. Het zal zeker lonen om eens te onderzoeken of jij als werkgever aanspraak kunt maken op subsidie van het UWV. Kijk hiervoor eens op www.subsidiecalculator.nl of neem contact op met het UWV.

Heb je nog vragen of kunnen wij een helpende hand bieden? Neem gerust eens vrijblijvend contact met ons op.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Delen:Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *