Info en aanmelding! Gratis Verzuim- en re-integratieconsult Profiteer van onze kennis!

Re-integratiebureau Bark: re-integratie 1e, 2e en 3e spoor

Geconfronteerd worden met langdurig verzuim, vaak met blijvende beperkingen, het niet kunnen terugkeren in de eigen functie. Het is een ingrijpend proces. De “Wet Verbetering Poortwachter” verwacht  van werkgever en werknemer optimale inspanning met als doel een snelle en succesvolle terugkeer in het arbeidsproces.

Re-integratie succesplan 2e spoor

U als werkgever moet voldoen aan de wetgeving. U als werknemer voelt zich onzeker over uw gezondheid, toekomst en hoe u moet omgaan met beperkingen. Bark Consult heeft het “reintegratie succesplan” ontwikkeld met als doel uw kosten als als werkgever te beperken en u als werknemer weer snel aan passend werk te helpen.

Re-integratie

Omdat re-integratie altijd maatwerk is, start onze procescoördinator (casemanager of arbeidsdeskundige) veelal een Intakegesprek met de kandidaat. Uitgangspunt daarbij is het in kaart brengen van eventuele belemmeringen, het bepalen van kansen/mogelijkheden op de arbeidsmarkt en het vaststellen van in te zetten maatwerk met als doel een goed en snel re-integratieresultaat te bereiken.
Er wordt een Intakerapportage opgesteld, met daarin een plan aanpak die de beste route naar in- of externe (her)plaatsing biedt. Een aanpak, tijdspad en kostenplaatje dat past binnen de eisen van het UWV (via de Wet Poortwachter).

Dit plan wordt met zowel de werkgever als werknemer besproken. Daarna bepaalt u als werkgever of u akkoord gaat met de uitvoering en het tarief.

Dossieronderzoek, begeleiding 1e en 3e spoor

Bark doet via Human ConneXion ook aan dossier onderzoek. Doel is vast te stellen of het 1e spoor de toetsing door het UWV doorstaat.
Daarnaast pleegt Bark ook interventies tijdens het 1e spoor met het oog op het verkorten van ingetreden ziekteverzuim.
Ook voert Bark tegen een ‘no cure-less pay’ tarief 3e spoortrajecten uit met als doel kostenbesparingen voor de werkgever te bereiken.

Kosten re-integratie tweede spoor

Een Intake: € 585,-
Vervolg: Reintegratie 2e Spoort – een traject vanaf € 1.225,- is al mogelijk

Wilt u meer weten?

Vraag dan een informatie folder op over onze maatwerkaanpak of stel uw vragen aan ons.

 

Direct contact opnemen met Bark:

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.