Info en aanmelding! Gratis Verzuim- en re-integratieconsult Profiteer van onze kennis!

Functieprofiel Bark Consultant

Opleiding, kennis & ervaring:

 • Minimaal een relevante HBO-opleiding;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbaar relevante werkervaring;
 • Up-to-date kennis van wet- en regelgeving binnen het vakgebied;
 • Regelmatige bijscholing door bijvoorbeeld deelname aan workshops;
 • Actieve deelname aan door Barkconsult georganiseerde Bark-dagen en activiteiten;
 • Op de hoogte zijn van de inhoud van de informatiebulletins die Bark Consult verstuurd, waarin ontwikkelingen en afspraken staan vermeld.

Aanvullende eisen voor de senior-consultant:

 • CMI-gecertificeerd;
 • Minimaal 7 jaar relevante werkervaring;
 • Een eigen specialisme en/of aangesloten zijn bij een specifieke belangenvereniging
 • Schrijft enkele keren per jaar artikelen of blogs, kan optreden als (gast)spreker, verzorgt workshops e.d.

Competenties:

 • Kunnen begeleiden van leerprocessen;

- Krachtige leeromgeving kunnen scheppen;
- Kunnen omgaan met de diversiteit van mensen;
- Kunnen faseren binnen het leerproces;

 • Gerichtheid op de omgevingscontext van de kandidaat;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Gerichtheid op zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid in leren en werken;
 • Interactie als consultant / coach:

- uitstekende gespreksvaardigheden;
- belang van goede communicatie onderkennen en invullen;
- goed in contact leggen, maken en onderhouden;

 • Professioneel werken

- Methodisch;
- Transparant;
- Zelfstandig en zelfsturend.