Info en aanmelding! Gratis Verzuim- en re-integratieconsult Profiteer van onze kennis!

Over Bark Consult

Maak kennis met Bark Consult!

Bark Consult is specialist bij mobiliteitsvraagstukken: loopbaanchecks, outplacement, re-integratie 1e-2e-3e spoor, dossieronderzoek en loopbaanadvisering.

 

Visie Bark Consult

Tijdig en effectief inspelen op trends en de veranderende arbeidsmarktomgeving.
Werkgevers en werknemers zullen een balans moeten vinden in het spanningsveld tussen de werkgeversbehoefte aan flexibiliteit en de inpasbaarheid van werknemers.
Werknemers zullen ook zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor het op peil houden van hun arbeidsmarktwaarde.

Missie Bark Consult

Onze missie is werknemers en werkzoekenden helpen verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ontwikkeling en functioneren op de arbeidsmarkt. Daarnaast adviseren wij werkgevers en ondersteunen bij het bereiken van optimaal en professioneel inzetbare werknemers.

35 zelfstandige en zeer ervaren Bark consulenten ondersteunen werkgevers en werknemers bij het inzetten van de juiste loopbaantools. Doel is het bereiken van optimale helderheid over de capaciteiten en talenten van werknemers, zodat hun loopbaankoers daarop kan worden toegespitst. Dat doet Bark Consult met Loopbaanchecks, Beroepskeuze onderzoek en als de inpasbaarheid niet meer spoort met Outplacement en Re-integratie.

Bark Consult heeft in haar 14-jarige bestaan voor meer dan 4500 relaties opdrachten uitgevoerd.

U vindt Bark Consult tevens op www.outplacementbureaukiezen.nl

Bark Consult in een notendop? Download onze flyer.

 

 

Bewaren

Bewaren