Medewerkers met schuld kost werkgever veel geld

.

In het voorjaar van 2016 schreven we het al: de tijd dat u als werkgever de schuldenproblematiek van uw medewerker(s) kunt negeren is definitief voorbij. Maar liefst 4 van de 5 werkgevers krijgt tegenwoordig te maken met medewerkers met schulden! En de kosten die dit met zich meebrengt voor werkgevers kunnen ook enorm oplopen.

Dealen met schulden

Iedereen zal begrijpen dat het moeilijk is om te gaan met schulden. Geldzorgen hebben een enorme invloed op mensen. ’s Nachts wakker liggen en piekeren, concentratieproblemen, stress. Dit alles maakt ze ook gevoeliger voor zaken als diefstal en/of fraude, brengt een lagere productiviteit met zich mee en zorgt uiteindelijk vaak voor ziekteverzuim. En dat kan variëren van laagfrequent verzuim tot langdurige afwezigheid.

Vroegsignalering van medewerkers met schulden

Medewerkers met schulden praten hier niet graag over. Het is nog altijd een taboe waar “niemand iets mee te maken heeft”. Terwijl hulp in een vroeg stadium soms zoveel erger kan voorkomen. Er is natuurlijk ook een grens voor werkgevers, in hoeverre ze zich mogen en kunnen bemoeien met de privésituatie van werknemers. Zorg er dus voor dat werknemers het gevoel hebben dat zij er wel over kunnen praten (eventueel met een vertrouwenspersoon). Zorg voor een open cultuur waarin werknemers het niet eng vinden een dergelijk onderwerp bespreekbaar te maken of, beter nog, om hulp te vragen.

Er zijn vele mogelijkheden om in een zo vroeg mogelijk stadiumMedewerkers met schulden
financiële problemen aan te pakken. Soms is iemand al geholpen met tips of adviezen, of met een verwijzing naar goede websites die verder kunnen helpen. Maar soms is het nodig een coachingstraject te starten om de medewerker te helpen er weer bovenop te komen. De investering hiervoor varieert natuurlijk per persoon en per traject. Maar investeren in een coachingstraject (bijv. 350 tot 1000 euro) weegt altijd ruimschoots op tegen de kosten die medewerkers met schulden
veelal met zich meebrengen!

Financiële gevolgen voor werkgever

Zoals gezegd; de financiële gevolgen van medewerkers met schulden kunnen flink oplopen voor een werkgever. En dan gaat het niet alleen om de verzuimkosten. Maar denk eens aan de kosten als gevolg van concentratieproblemen en verminderde productiviteit. Of de extra administratieve kosten voor de afhandeling van loonbeslagen.

Stel dat u 5 medewerkers met schuldenproblematiek in dienst heeft, die fulltime werken en een bruto jaarsalaris van € 30.000 genieten, dan kunnen de kosten hiervoor jaarlijks al op zo’n € 53.000 uitkomen! Het is dus zeer de moeite waard om aandacht te besteden aan dit thema.

Rekentool van het Nibud

Om het mogelijke rendement van preventie duidelijk te maken heeft het Nibud hiervoor de Kostenscan Personeel met schulden ontwikkeld.

Werkgevers krijgen door het beantwoorden van 3 vragen een indicatie hoeveel ze per jaar in totaal kwijt zijn aan medewerkers met schulden. De scan telt de diverse kostenposten bij elkaar op en geeft een indicatie van de totale kosten. Het verschaft een goed uitgangspunt om inzichtelijk te maken wat het oplevert om de problemen van medewerkers met schulden aan te pakken.

Bronnen: Business Compleet, Nibud

Vragen? Neem gerust eens contact met ons op:

Neem contact op


Gerelateerde blogs

Medewerkers met schulden niet meer negerenMedewerkers met geldzorgen.

.

.

.

.

.

.

Delen:Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *