Help! Een loonsanctie van het UWV

 

Het UWV kan u als werkgever een loonsanctie opleggen als zij constateren dat u niet voldoende heeft gedaan om re-integratie van uw werknemer te stimuleren. Het blijkt dat op ruim 33% van de aanvragen voor een WIA-uitkering een loonsanctie volgt. Wat betekent dit precies? En hoe kunt u ervoor zorgen dat het u niet overkomt?

De loonsanctie

Van u als werkgever wordt verwacht dat u alles in het werk stelt om een werknemer weer aan het werk te krijgen wanneer deze wegens ziekte arbeidsongeschikt is. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid kan uw werknemer een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV. Deze uitkering komt dan in plaats van het loon of de uitkering ziektewet en wordt door het UWV betaald.

Wanneer het UWV bij het beoordelen van de WIA-aanvraag constateert dat u zich als werkgever niet voldoende heeft ingezet voor re-integratie van uw arbeidsongeschikte werknemer, dan kan het UWV u een loonsanctie opleggen van maximaal 1 jaar. Dit houdt in dat u uw werknemer een zogenaamd derde ziektejaar moet doorbetalen. En dat noemt men een loonsanctie. Het is dan wel de bedoeling dat u in dat derde jaar alsnog alle acties onderneemt om uw werknemer weer aan het werk te krijgen.

Loonsanctie

Kunt u een loonsanctie voorkomen?

Ja, dat kan. Geef het UWV geen reden om u een loonsanctie op te leggen. We geven u graag wat tips:

  • Zorg voor een duidelijk verzuimbeleid binnen uw organisatie en waak er goed over dat dit beleid ook gevolgd wordt;
  • Wacht niet met het opstarten van het re-integratietraject, maar begin hier al mee vanaf de eerste ziekmelding;
  • Aangeraden wordt om ten minste iedere zes weken een gesprek met uw medewerker aan te gaan;
  • Doe er alles aan om uw medewerker weer binnen het bedrijf aan het werk te krijgen, al is het maar een paar uur per week;
  • Als werkgever bent en blijft u verantwoordelijk en daarom is het belangrijk zelf controle te houden. Maar schakel wel een arbodienst of uw bedrijfsarts in voor professionele begeleiding;
  • Vraag bij het UWV na één ziektejaar een deskundigenoordeel aan om na te gaan of u de goede stappen onderneemt;
  • Al voor het tweede ziektejaar mag u al beginnen met re-integratie 2e spoor (re-integratie bij een andere werkgever). Wacht hier niet te lang mee, want dit traject kan wel zo’n negen maanden duren. Schakel hiervoor altijd een re-integratiebureau in voor juiste begeleiding van uw werknemer.

Schade van een loonsanctie beperken

Heeft u toch een loonsanctie opgelegd gekregen van het UWV? Dan kunt u de schade nog proberen te beperken. Zorg er in ieder geval voor dat u zo spoedig mogelijk alsnog aan alle verplichtingen van re-integratie voldoet. Zodra u dat kunt aantonen bij het UW, dan zal de sanctie stopgezet oftewel opgeheven worden. Hierna kan uw werknemer alsnog een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV.

Binnenkort gaan we nog wat verder in op hoe u een loonsanctie kunt verkorten. Hou dus onze website goed in de gaten.

Wilt u alvast meer weten of heeft u andere vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen!


 Gerelateerde blogs

Tips om loonsanctie te verkorten.

.

.

.

.

.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Delen:Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *