Info en aanmelding! Gratis Verzuim- en re-integratieconsult Profiteer van onze kennis!

Succesvol reintegratietraject 10 tips

 1. Beschouw het behoud, herstel of bevordering van werk als een gedeeld eigenaarschap van u als werkgever en uw werknemer. Houd iedereen scherp en alert in het gehele reintegratietraject: uzelf, uw werknemer, uw leidinggevenden, uw arboarts, uw arbo-deskundige en uw Bark re-integratiecoach.
 2. Volg zo consequent mogelijk de voorgeschreven tijdsmomenten in de WVP tijdslijn met daaraan gekoppelde acties.
 3. Onderzoek 1e spoor van de reintegratie zo volledig mogelijk. Stel vast dat er echt geen mogelijkheden zijn alvorens spoor 2 te starten. Bedenk dat de grootste kans op werkhervatting binnen uw eigen organisatie ligt.
 4. Houd steeds in gedachten dat op enige moment gedurende de hele wachttijd van 104 weken – zo nodig naast het 2e spoortrajectreintegratie 1e spoor opnieuw weer als mogelijke oplossing in beeld kan komen
 5. Heb vertrouwen in uw bedrijfsarts. Vergeet daarbij niet ook zelf na te denken. Stel vragen en ga in overleg als voor u zaken onduidelijk zijn of u twijfels heeft over de ingenomen standpunten.
 6. Informeer uw werknemer over diens verplichting om aan
  herstel mee te werken en overeenkomstig zijn belastbaarheid loonvormende arbeid te verrichten (intern of extern). Ook wanneer passende arbeid niet direct de eerste keus is van uw medewerker.
 7. Neem geen genoegen met een werknemer die niet of
  onvoldoende mee wil werken aan re-integratie. Ga indien nodig een waarschuwing, loonopschorting of loonstopzetting niet uit de weg. Schakel indien nodig een arbeidsjurist in.
 8. Ontwikkel ook eerder initiatieven zoals u verplicht bent
  te doen rond de 52e week. Bij voorkeur in de 13e, 26e en 39e week. Herijk gemaakte afspraken en stel zo nodig doelen bij. Vermijd geen confronterende gesprekken als terugkeer in eigen werk niet langer een optie is.
 9. Beschouw een tijdig aangevraagd Deskundigenoordeel als een werkbaar middel om een stagnerend reintegratietraject een nieuwe impuls te geven.
 10. Streef naar passende en duurzame werkhervatting.
  Het resultaat van reintegratie ligt steeds zo dicht mogelijk bij het laatst verdiende salaris voor uitval. Pas als dat echt niet kan gaat u samen voor tenminste 65% van het laatst verdiende loon.